Verslag en slides 19 April, vervolgstappenVerslag bewonersavond 19 April

Verkenning aardgasvrij, informatie over mogelijkheden in onze wijk

Aanwezig:
100 bewoners
Sprekers: David Zuilhof van Duurzaam Slotervaart, Rianne Raat en Marieke Janssen van onderzoeksbureau DWA en Sander Willemse gebiedsregisseur energietransitie van de gemeente Amsterdam.

Bekijk het hele verslag met relevante slides op de VHS site

Kort verslag van de avond
Introductie
De context van het Parijsakkoord, Nederlandse klimaatakkoord en de transitie visie warmte van de gemeente Amsterdam werd geschetst waarin Amsterdam in 2040 aardgasvrij wil zijn. In de omgeving van het Wilhelmina Gasthuis zijn ze zover om warmte uit het Jacob van Lennepkanaal te gaan halen. Waternet doet momenteel onderzoek naar de Sloterplas als warmtebronAdviseurs Marieke en Rianne stelden zich voor, beiden technisch onderlegd en ze hebben vaker dit soort onderzoeken en bijeenkomsten gedaan
Verschillen tussen verwarmingsconcepten
Het verschil tussen collectieve hoogtemperatuur en laagtemperatuur warmtenetten (mogelijk gevoed door warmte uit de Sloterplas) en individuele warmtepompen wordt uitgelegd. Ook de adviseur aardgasvrij van de gemeente Amsterdam, SanderWillemse die aanwezig was, lichtte toe hoe de gemeente het ondersteund dat buurtbewoners zelf met voorstellen komen. Daar is subsidie en begeleiding voor en er zijn ook individuele subsidies voor verduurzaming van je huis en voor een collectief warmtenet.
Benodigde woningaanpassingen per concept
Het verschil wordt uitgelegd per concept wat er aan onze woningen moeten worden aangepast. Een hoogtemperatuur warmtenet leidt tot weinig benodigde aanpassing, een laagtemperatuur meer omdat je in huis nog moet bijverwarmen. Een all electric warmtepomp kan alleen in een goed geisoleerd huis met ruimte voor boilervat en installatie. Een hybride warmtepomp leidt tot weinig aanpassing omdat deze naast de C.V. gaat werken (dus nog niet aardgasvrij). Ook wordt ingegaan op de kosten per concept.
Impact in de woning van verschillende concepten
Er zijn slides waarin dit goed wordt uitgebeeld. Die staan op de site als PDF en als onderdeel van het volledige verslag
Impact in de wijk van verschillende concepten/en verhouding tot buurtinitiatief Oostoever
Een hoogtemperatuur warmtenet leidt tot een collectieve warmtepomp ergens in de wijk. Dit is wat de buren bij Oostoever ook aan het onderzoeken zijn.De voor- en nadelen van de verschillende concepten zijn gepresenteerd qua duurzaamheid, kosten, impact enzovoorts
Pauze: Vragen en opmerkingen opschrijven op gele briefjes
De meeste geeltjes werden gehangen bij het hoogtemperatuur warmtenet en daarom werden daarvan de vragen beantwoord. Ook de overige geeltjes met vragen worden beantwoord deze zijn onderaan het volledige verslag te vinden.

Door middel van hand opsteken wordt tenslotte de stemming onder de aanwezigen gepeild aan de hand van vijf stellingen:“Het duizelt me van de technische mogelijkheden” – 2%“Ik heb genoeg ruimte in mijn woning voor een andere installatie (denk aan 300L boilervat)” – 30%“Ik heb al een duidelijke voorkeur voor een van de opties” – 50%“Ik heb interesse in het aardgasvrij maken van mijn woning, maar zie op tegen wat ik moet regelen en wil hierin ontzorgd worden.” – 80%“Ik ben enthousiast over het feit dat onze buurt van het aardgas gaat” – 90%

Hoe nu verder?
DWA gaat haar onderzoek verder afronden en ook impact van collectieve energieopslag en opwek uitwerkenEind Juni is dit rapport klaar, dan komt er een advies en dit wordt gedeeld met de buurtDaarna is het kijken waar we staan, zijn we dan klaar om een haalbaarheidsfase van een bepaalde oplossing in te gaan of moeten we eerst nog andere zaken uitwerken?

Op de vergadering van de VHS op 25 mei a.s. in HW10 (20:00-22:00) zal ook een korte terugkoppeling worden gegeven op de avond en volgende stappen.e

Dit was een avond op niveau drie
Niveau 1: Snel besparen
Hulp bij goedkope, gemakkelijke kortetermijnmaatregelen zoals tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen, je cv op op een lagere temperatuur zetten. Hiervoor hebben we afgelopen januari de energiedag georganiseerd Lees meer of kijk de video op de site

Niveau 2: Middellange termijn
Maatregelen die iets omvangrijker zijn. We hebben collectieve acties en verstrekken informatie over spouwmuur-, vloer- en dakisolatie, zonnepanelen, isolatieglas.

Niveau 3: Van het aardgas af
Dit gaat om ingrijpende maatregelen op de langere termijn voor aardgasvrij en mogelijkheden zelf warmte op te wekken in de wijk. Bureau DWA is nu bezig met deze verkenning in opdracht van de koplopers van Duurzaam Slotervaart. Deze avond was onderdeel van deze verkenning.

‘Duurzaam Slotervaart’ is een initiatief van buurtgenoten. We komen maandelijks bijeen. Heb je vragen? Wil je meedoen met deze koplopers? Stuur ons gerust een mail!