Kom 5 Juni & verslag warmtewandelingKom 5 Juni: Aftrap van de energiecoöperatieBeste buurtbewoners,
Na voltooing van het verkenningsonderzoek door adviesbureau DWA, de druk bezochte inspraakavond en de geslaagde energiemarkt voor collectieve acties staat 2024 in het teken van het oprichten van onze eigen energiecoöperatie. Dit zal het mogelijk maken een haalbaarheidsstudie te starten.

Op woensdagavond 5 juni trapt de energiecoöperatie officieel af
Tijdens deze aftrap gaan we dieper in op:
Doelen van de coöperatie
Haalbaarheid: Hoe ziet de haalbaarheidsfase er uit?
Samenwerking: Hoe kunnen buurtbewoners actief meedenken en meehelpen? Jullie inbreng is essentieel!
Partners: Wat is de rol van andere belanghebbenden, zoals Waternet, coöperatie Oostoever, woningbouwverenigingen en de gemeente?
Planning: Wanneer gaan we van start?

De exacte tijd, locatie en het programma ontvangen jullie binnenkort via onze nieuwsbrief.
Laten we samen werken aan een duurzame buurt; Zet 5 juni in je agendaVerslag van de warmtewandeling
Een van de belangrijkste onderdelen van het verduurzamen van je huis is isolatie. Hoe goed lukt het om de warmte binnen en de kou buiten te houden? Een goede manier om hier achter te komen is een warmtescan waarbij met een infraroodcamera foto’s worden gemaakt van je huis. Op deze foto’s kun je aan de kleurenschaal zien welke temperatuur ieder onderdeel heeft. Een donkerblauwe muur? Goed geïsoleerd. Heeft je voordeur allemaal oranje of zelfs rode kieren? Dan ontsnapt daar veel warmte.
De twee warmtescanwandelingen die Duurzaam Slotervaart samen met Stichting Woon begin maart organiseerde waren een succes. De tweede wandeling was zelfs zo druk bezocht dat we in twee groepen moesten opsplitsen. Tijdens de wandeling werden isolatie-ervaringen uitgewisseld en werden onverwachte warmtelekken ontdekt. Zo bleek bij menige voordeur warmte weg te lekken, niet alleen door de deur, maar ook eromheen. Ook bleken sommige raamkozijnen niet aan de raamkant, maar juist de muurzijde een warmtebrug te hebben.

Dit willen we samen met jou herhalen! Volgende winter organiseren we opnieuw een wandeling. Houd onze nieuwsbrief in de gaten om je aan te melden en deel uit te maken van deze leerzame en gezellige ervaring.

Met vriendelijke groet,
Je buren van Duurzaam Slotervaart
Benieuwd naar wat er zich afspeelt in de Hemsterhuisbuurt?
Stadsdorp Hemsterhuisbuurt heeft als doel om bewoners met elkaar te verbinden door middel van gezamenlijke activiteiten. Samen in de buurt!
Meld je aan voor de updates op de website van het Stadsdorp
https://hemsterhuisbuurt.nl/hemsterhuis/h/3352/0/0/Aanmelden-Nieuwsbrief