Agenda Voor De Bewonersavond Op 19 AprilOnze wijk van het aardgas af, hoe werkt dat?
Woensdag 19 april om 19.30 in de Pro Rege school krijgt u hier van alles over te horen.

Denk mee en beslis mee over hoe onze wijk aardgasvrijwordt.
Wat past het beste bij uw situatie? We hopen u allen te zien.

Agenda
Opening
status collectieve isolatie acties (vloer, kozijnen/glas en gevel)
Verschillen tussen verwarmingsconcepten (oa soorten warmtenetten, warmte/koude opslag, gezamenlijk en individuele oplossingen)
Benodigde woningaanpassingen per concept
Impact in de woning van verschillende concepten
Impact in de wijk van verschillende concepten
Totale kosten/investeringen/energielasten van verschillende concepten
Overzicht van voor-en nadelen van verschillende concepten
Mogelijkheid tot vragen
Hoe nu verder?
AfsluitingKlimaatbeleid
In het Klimaatakkoord dat in 2018 is vastgesteld, staat dat Nederland in 2050 een klimaatneutrale samenleving is. De gemeente Amsterdam wil dat alle wijken in 2040 aardgasvrij zijn. Wij, de koplopers van Duurzaam Slotervaart, vinden het belangrijk om niet af te wachten maar zelf te bepalen hoe en wanneer dit gaat gebeuren. Daarom hebben we met geld van de gemeente onderzoeksbureau DWA opdrachtgegeven te onderzoeken hoe wij in de Hemsterhuis- buurt/Lobo Braakensiek het beste van het aardgas afkomen.

Verkennend Onderzoek
DWA heeft de afgelopen weken diverse huizen in de buurt bezocht en onderzoek gedaan naar energieverbruik en bouwkundige eigenschappen van de huizen in onze wijk. Deze data combineren ze met hun technische kennis over verduurzaming. Ze werken verschillende oplossingen uit. In dit proces betrekken wij de gemeente, energieleverancier Vattenfall,woningcorperatie Eigen Haard, verzorgingshuis De Schutse, de Pro Rege school en zo veel mogelijk huiseigenaren en andere vastgoedbezitters in onze wijk.

Bewonersavond
In mei is het onderzoek klaar, maar de onderzoekers van DWA komen op 19 april alvast de eerste resultaten laten zien. Maak kennis met verschillende technieken.Van isolatie tot warmte- en energieopslag, hoe die technieken er uit zien in onze woning en wat de kosten zijn. Leer wat we op wijkniveau samen kunnen doen, wat een warmtenet is en hoe dit er in onze wijk uit kan zien. Het wordt geen ingewikkeld technisch verhaal. De bedoeling is iedereen enthousiast te maken voor wat er mogelijk is. En er is voldoende ruimte om alle vragen te beantwoorden

Dit is een avond op niveau twee en drie
Niveau 1: Snel besparen
Hulp bij goedkope, gemakkelijke kortetermijnmaatregelen zoals tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen, je cv op op een lagere temperatuur zetten. Hiervoor hebben we afgelopen januari de energiedag georganiseerd Lees meer of kijk de video op de site

Niveau 2: Middellange termijn
Maatregelen die iets omvangrijker zijn. We hebben collectieve acties en verstrekken informatie over spouwmuur-, vloer- en dakisolatie, zonnepanelen, isolatieglas.

Niveau 3: Van het aardgas af
Dit gaat om ingrijpende maatregelen op de langere termijn voor aardgasvrij en mogelijkheden zelf warmte op te wekken in de wijk. Bureau DWA is nu gestart met deze verkenning in opdracht van de koplopers van Duurzaam Slotervaart. Deze avond op 19 april is onderdeel van deze verkenning.


We hopen u allen te zien zodat u goed geïnformeerd wordt en we straks samen kunnen beslissen hoe we verder gaan.