Verslag energiedag, overzicht vervolgstappen

Beste buren, Wat leuk om zoveel van jullie te zien in HW10 afgelopen zaterdag.
In deze nieuwsbrief;
1. Verslag Energiedag van afgelopen zaterdag
2. Uitwissen van informatie; de kennisbank en film staan op de website
3. Wat volgt er de komende maanden?

Verslag energiedag 14 januari
Naar schatting zijn er ruim 60 bezoekers geweest, woningeigenaren en huurders uit Hemsterhuisbuurt/Lobo Braakensiekstraat. Er werd gesproken over korte termijn maatregelen om energie te besparen, langere termijn (isolatie, zonnepanelen) en de weg naar aardgasvrij. Stadsdeelbestuurder Sandra Doevendans met o.a. duurzaamheid en wonen in haar portefeuille openende de middag. Stichting Woon, een specialist op infraroodpanelen, onze eigen stand en de gebiedsmakelaar vulden allen nuttige zaken toe.
Tip: Vraag een gratis energiecoach aan bij WOON!
Wat is de opbrengst van de dag?
Veel tips om thuis mee aan de slag te gaan. Zie onze kennisbank
Veel hulp onderling
Gesprek over gezamenlijke uitgangspunten
Een lijst met buurtbewoners die een collectieve inkoop van glas en kozijnen willen.

We gaan kijken wie dit oppakt en de betreffende buren betrekken. Wie wil aansluiten, mail naar info@duurzaamslotervaart.nl.
Een lijst met interesse in klimaatgesprekken, we gaan kijken of we een reeks kunnen organiseren in onze wijk, wil je dat doen, meld je dan aan!
Een lijst met nieuwe buren die ook de nieuwsbrief willen ontvangen van de koplopers Duurzaam Slotervaart, welkom.
Uitwerken adviezen voor vloer en kopgevels, dit gaat Adri oppakken

De film, gemaakt door buurtbewoner Gijs, zorgde voor veel gespreksstof en bruikbare tips, evenals het panelgesprek met 3 buurtbewoners die veel gedaan hebben en hun ervaringen deelden.
Er bleek een grote behoefte aan het uitwisselen van ervaringen en kennis over goede leveranciers en aannemers.
Dat hebben we meteen opgepakt door een ‘kennisbank’ te beginnen op de site;Tip: Bekijk de film op de site!

Kennisbank
Lees de energie bespaarrapporten die een paar jaar geleden zijn gemaakt door het Regionaal Energieloket van een aantal type huizen in onze wijk
Welke Energie Prestatie Adviseurs zijn goede ervaringen mee?
Wat zijn goede tips om direct te beginnen?
En nog veel meer!

Bekijk de kennisbank

We ontvangen graag je feedback over de energiedag via dit formulier: https://forms.gle/WHw6QdutNENTEqZD6 Bedankt!

Wat volgt komende maanden
Donderdag 19 januari: de volgende VHS vergadering in HW10 waar we aanwezigen kort bijpraten over hoe de energiedag was.
Van feb t/m mei: Een verkenning van bureau DWA , om te kijken hoe onze wijk eruitziet en welke mogelijkheden er zouden zijn voor aardgasvrij.

Met dit advies willen we daarna de haalbaarheidsfase in.
Hierover zullen we met jullie communiceren
Uitwerking collectieve inkoop ramen en kozijnen
Uitwerking vloeractie