Haalbaarheids onderzoek

Duurzaam Slotervaart heeft een verkennend onderzoek afgerond. Nu is het tijd om de volgende stappen te zetten

We gaan in de haalbaarheidsfase de drie opties af om van t gas af te gaan onderzoeken; Individueel, stadswarmte of coöperatief warmtenet. Het gaat daarbij om de het naast elkaar leggen van technische- en financiële haalbaarheid, de impact op het milieu en de wensen van bewoners. Projecten worden haalbaar door de scope te vergroten. We gaan daarom samen verder met huurders, verhuurders en eigenaren van omliggende buurten;

De verkenning en aanvullende scan: Emanuel van Meterenbuurt (1), Louis Crispijnbuurt (2)
Met mogelijke uitbreidingsgebieden: Jacob Geelbuurt (4), Jaques Veltmanbuurt (3)

Het onderzoek moet antwoorden geven op veel vragen;

 • Welke investeringen zijn nodig en wat zijn de opbrengsten?
 • Welk draagvlak van bewoners en wooncorporaties is minimaal nodig?
 • Wat is het tijdspad en kunnen we versnellen?
 • Wat is er aan vergunningen, onderzoeken en uitwerkingen nodig?
 • Wat zijn mogelijke scenario’s en alternatieven?

In opdracht gaat een extern adviesbureau aan deze opgave werken. We benaderen hiervoor:

 • Grote partijen in de buurt voor kennis, expertise en mogelijke investeringen;
 • U, voor uw mening, inzichten, betrokkenheid en steun.

Word dus lid, volg de nieuwsbrieven en volg onze voortgang!

Het gaat om de volgende stappen;

 1. Subsidie aanvragen voor het haalbaarheidsonderzoek: Na het afronden van het verkennend onderzoek is de volgende stap om een energiecooperatie op te richten, voldoende leden te werven, partners te vinden voor een haalbaarheidsonderzoek en subsidie aan te vragen voor dit diepgaandere onderzoek. Dit volgende onderzoek zal zich richten op technische, financiële en praktische aspecten van het initiatief.
 2. Technisch ontwerp en kostenanalyse: Duurzaam Slotervaart moet een gedetailleerd technisch ontwerp maken voor het project. Hierbij wordt gekeken naar aspecten zoals temperatuur van het warmtenet en de kosten van aanleg. Dit helpt om een duidelijk beeld te krijgen van het systeem en de financiële implicaties.
 3. Draagvlak onder bewoners peilen: Net zoals Oostoever Duurzaam heeft gedaan, moet Duurzaam Slotervaart het draagvlak onder de bewoners van hun wijk onderzoeken. Dit kan via enquêtes, gesprekken of andere vormen van betrokkenheid. Het draagvlak is cruciaal voor het succes van het Buurt Energie Systeem. Ook de schaalgrootte van het systeem is van belang. Lees meer over het mogelijke gebied dat voor de haalbaarheidsfase in aanmerking komt in de omgevings scan (PDF)
 4. Business case opstellen: Alle informatie uit het haalbaarheidsonderzoek moet worden samengebracht in een business case. Hierin worden kosten en baten geëvalueerd. Dit document zal helpen bij het nemen van beslissingen en het communiceren van de plannen aan de bewoners.