Planning voor aardgasvrij

Dit is het stappenplan waarmee de Koplopersgroep (KG) De Hemsterhuis – Van Meeterenbuurt van het aardgas af wil halen. Een eerste onderzoek onder de buurtbewoners is afgerond in 2022. De stappen die genomen zijn voor het onderzoek van de verkenningsfase zijn hieronder opgesomd.Tenslotte zijn de haalbaarheidsstudie en uitvoering ruw geschetst. Naast de activiteiten voor de ‘aardgasvrij’ doelstelling worden er ook collectieve acties georganiseerd om samen huizen te verduurzamen en de buurt groener te maken.

ONDERZOEK ONDER BUURTBEWONERS – 2022

 • KG voerde een enquete uit onder buurtbewoners om interesse voor verduurzaming te peilen en onderzoekt waar buurtbewoners interesse in hebben qua energievoorziening. Uitkomsten zijn te vinden onder collectieve acties
 • KG legde een mailinglist aan van buurtbewoners die geïnteresseerd zijn om te verduurzamen
 • KG richtte drie commissies op: ramen/glas/isolatie, kopgevels/isolatie en kruipruimte/isolatie. Middels collectieve acties en kennisdeling zijn stappen gezet voor het verduurzamen van woningen in de wijk
 • KG kondigde de verkenningsfase aan middels nieuwsbrief, website en op de Energiedag van 14 januari 2023

VERKENNINGSFASE – januari t/m mei 2023

 • KG geeft opdracht aan DWA voor onderzoek
 • KG legt contact met eigenaars voorbeeld-huizen
 • KG gaat doorlopend kennis opdoen naar aquathermie (oa contact met Waternet onderhouden), geothermie (we denken met name aan kleinschalige oplossingen voor huizenblokken of hofjes), energieopslag (diverse soorten buurtaccu’s voor opslag voor korte termijn (bv zonneënergie voor een etmaal) en voor langere termijn (bv warmteopslag in de zomer voor de winter))
 • KG formuleert exacte ambities voor gasvrije wijk

Onderzoek DWA

 • kick-off: gesprek tussen KG en DWA over ambities KG en onze kennis over wat leeft in de buurt qua energievoorziening, bespreken tijdlijn en verder concreet maken onderzoeksvraag
 • DWA onderzoekt mogelijkheden in woningen
 • DWA deelt onderzoeksresultaten met KG
 • KG buurtbewoners uitnodigen voor inloopavond via centrale mail en website en via ambassadeurs die huis aan huis flyeren en aanbellen
 • KG organiseert bewonersavond waar DWA eerste fase resultaten presenteert en waar buurtbewoners vragen kunnen stellen en feedback kunnen geven
 • DWA onderzoekt mogelijkheden aansluiten op lokale oplossingen
 • DWA deelt onderzoeksresultaten met KG
 • KG deelt onderzoeksresultaten met buurtbewoners via gemailde nieuwsbrief en website en via ambassadeurs die huis aan huis flyeren en aanbellen
 • KG evalueert het onderzoek en stuurt de resultaten rond naar de bewoners
 • KG inventariseert wat buurtbewoners willen

HAALBAARHEIDSSTUDIE – najaar 2024 (planning nog niet definitief)

 • KG richt een energiecooperatie op, zodat we tijdens de haalbaarheidsstudie als rechtspersoon kunnen opereren. Word lid om de aanvang van de haalbaarheidsstudie mogelijk te maken
 • KG vind partners om de haalbaarheidsstudie samen mee uit te voeren
 • vanuit erergiecooperatie Duurzaam Slotervaart is er een subsidieaanvraag voor de haalbaarheidsstudie
 • hier komen een of meerdere richtingen uit
 • buurtbewoners en leden worden betrokken, kunnen kiezen om zich aan te sluiten bij een oplossing waardoor de uitvoering kan aanvangen

UITVOERING – 2025 en verder

uitvoering van projecten waardoor bewoners die daar voor kiezen van het aardgas af komen