Tips en advies

Via de collectieve acties en activiteiten in de buurt is er veel advies verzameld specifiek voor ons soort huizen. Dit is een pagina waar al de rapporten, whitelist van bedrijven, adviseurs en aannemers en links naar relevante sites met tips en subsidies te vinden zijn. Kijk ook naar de pagina met een verslag van de collectieve acties.

Factsheet verduurzamingsmaatregelen en aanbieders

Dit factsheet is 0p de duurzaamheidsmarkt van 11 november 2023 verspreid. U vind hier ook een lijst met bij ons bekende aanbieders (ondernemers) per maatregel

Energie bespaar rapporten voor onze woningen door het REL

In opdracht van de gemeente heeft het Regionaal Energieloket vier woningen doorgelicht op energieverbruik en besparingspotentieel.

NB: De rapporten zijn opgesteld in 2021 dus de prijzen voor ingrepen en besparingen zijn niet meer actueel

Buurt-webinar sheets van 12 mei 2020, inclusief warmtescans op sheets 17 en 18

Tips om zelf aan de slag te gaan met energie besparen

Hulp & Advies 

Energie Prestatie Adviseurs (EPA) bij verbouwingen, grotere ingrepen

Groene daken (2021)

Er is in 2021 een gezamenlijke inkoop geweest van groene daken en regentonnen. 89 buren deden mee. Informatie van de leverancier, het soort dak en de wijze van leggen (sedumworld).

EINDVERSLAG DWA: Hoe komen we als buurt van het aardgas af? (2023)