Zo verduurzamen we de buurt

Werk in uitvoering op drie niveaus

Naar aanleiding van een enquête in de buurt hebben de koplopers van Duurzaam Slotervaart de volgende  plannen uitgestippeld voor de buurt, van klein naar groot;

Niveau 1: Snel besparen

Hulp bij goedkope, gemakkelijke kortetermijnmaatregelen zoals tochtstrips, radiatorfolie, ledlampen, je cv op op een lagere temperatuur zetten; Hiervoor werden onder andere twee energie dagen georganiseerd. Kijk in de kennisbank voor tips en advies specifiek voor onze woningen.

Niveau 2: Middellange termijn

Maatregelen die iets omvangrijker zijn. We organiseren collectieve acties en verzamelen en verstrekken informatie over spouwmuur-, vloer- en dakisolatie, zonnepanelen en isolatieglas.

Niveau 3: Van het aardgas af

Dit gaat om ingrijpende maatregelen op de langere termijn voor aardgasvrij en mogelijkheden zelf warmte op te wekken in de wijk. Hiervoor hebben de koplopers met subsidie van de gemeente bureau DWA een verkennend onderzoek laten uitvoeren in de eerste helft van 2023. Een tweede, haalbaarheids onderzoek staat gepland voor 2024. Hiervoor is een energiecooperatie opgericht.

Wat is een warmtenet?

Er zijn twee routes om van het aargas af te gaan, collectief en individueel;

Collectief kan zijn: een warmtenet dat op verschillende manieren gevoed wordt: vanuit de Sloterplas, de bodem of vanuit het al bestaande warmtenet van Vattenval, dat nu (nog) gevoed wordt met warmte vanuit het AEB (Afvalverwerkingsbedrijf). In dat laatste geval is de warmte nu nog niet duurzaam opgewekt, en ligt het eigenaarschap van het netwerk dat het warme water bij woningen brengt bij Vattenfall.

Individueel zijn de opties: warmtepomp, hybride warmtepomp of waterstof ipv aardgas.
– De waterstof optie is voor ons niet aan de orde, omdat er geen waterstofinfrastructuur gaat komen voor ons soort woonwijken.
– De individuele oplossing wordt ook wel ‘all-electric’ genoemd omdat er alleen nog een electriciteitsaansluiting nodig is voor de woning. Zeker in de winter is relatief veel electriciteit nodig om warmte uit de buitenlucht te winnen.

Bij duurzaam warmtenet wint warmte uit diepe bodemlagen (aardwarmte) of uit het water van de Sloterplas (aquathermie). In een collectieve centrale warmtepomp installatie wordt de relatief lage temperatuur verder opgewarmt tot;
– 70 graden; Dit is een hoogtemperatuur warmtenet
– 50 graden; Een middentemperatuur warmtenet
– Of 15 graden; Een laagtemperatuur warmtenet

Vervolgens wordt het warme water door een netwerk van buizen naar de huizen gestuurd. Daar stroomt het afgekoelde water terug naar de centrale warmtepomp.
Bij een 70 graden temperatuur komt in de woningen een afleverset die als warmtewisselaar dient: de cv ketel kan weg. Isolatie van de woning is niet nodig, radiatoren kunnen blijven.
Bij een 50- of 15 graden warmtenet moet het warme water in huis nog verder verhit worden tot 70 graden. Dit vergt installatie van een warmtepomp in elk aangesloten huis. Het warme water uit het warmtenet komt niet direct in je huis uit je kraan, of in je radiatoren. Er vind een uitwisseling van warmte paats. Het warmtenet is een gesloten systeem.

Lees meer over de voor- en nadelen alsmede een vergelijking van de kosten van verschillende mogelijkheden in de verslaglegging van het verkenningsonderzoek

Lees meer over het mogelijke gebied dat voor de haalbaarheidsfase in aanmerking komt in de omgevings scan (PDF)