Samen verduurzamen we onze buurt

Duurzaam Slotervaart, een initiatief voor en door buurtbewoners, zet zich in voor een groenere en duurzamere buurt. In de loop der jaren heeft het initiatief zijn ambities en netwerk uitgebreid

In 2023 hebben we laten onderzoeken hoe onze wijk van het aardgas af zou kunnen. Nu maken we ons op voor de volgende fase en hebben hiervoor een energiecoöperatie opgericht. Deze cooperatie moet een samenwerkingsverband van alle buurtbewoners worden. Samen werken we toe naar betaalbare en duurzame energie. Vanaf 5 juni 2024 kan iedereen lid worden.

Energiecoöperatie Duurzaam Slotervaart

De energiecoöperatie Duurzaam Slotervaart werkt aan de realisatie van;

  • Een duurzame,
  • Betaalbare,
  • Inclusieve warmtevoorziening.
  • In beheer van de buurtbewoners, en
  • Zonder winstoogmerk.

Word lid van de Energiecooperatie Duurzaam Slotervaart en maak een verschil! Iedereen kan mee doen; Isoleren of een grote verbouwing is geen voorwaarde.

Wat zijn de stappen naar aardgasvrij?

Lees meer over het afgesloten verkennings onderzoek van bureau DWA en de uitgangspunten voor het haalbaarheidsonderzoek. Hoe worden de leden en de buurt betrokken bij de vervolgstappen?

Begin direct: Collectieve acties

Samen maken we onze wijk duurzamer, groener en mooier! Zo organiseren we…

  • Een duurzaamheidsmarkt
  • Voorlichtingsbijeenkomsten; hoe isoleer je je huis? hoe financier je het?
  • Gezamenlijke inkoop van groene daken, zonnepanelen en regentonnen
  • Een warmtewandeling met een infrarood camera

Laatste nieuws