De energiecoöperatie Duurzaam Slotervaart

Duurzaam Slotervaart organiseerden collectieve acties sinds 2021. In 2023 hebben de koplopers van Duurzaam Slotervaart vervolgens laten onderzoeken hoe onze wijk van het aardgas af zou kunnen. Nu gaan we de volgende fase in en hebben we een energiecoöperatie opgericht. Deze coöperatie wordt een samenwerkingsverband van alle buurtbewoners.

De coöperatie werkt aan een duurzame, betaalbare en inclusieve warmtevoorziening, in beheer van de buurtbewoners en zonder winstoogmerk.

Lees hier meer over wat een energiecoöperatie is en wat de voordelen zijn van een lidmaatschap.

Wat is een energiecoöperatie?

Een energiecoöperatie is een samenwerkingsverband waarbij burgers, lokale overheden en kleine ondernemingen gezamenlijk energie en/of warmte opwekken, delen en verkopen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door zonnepanelen op daken te plaatsen, windturbines te bezitten en warmte uit bodem- of oppervlaktewater te winnen. Collectief eigendom betekent dat de leden van de coöperatie gezamenlijk eigenaar zijn van de energieprojecten.

Een cooperatie zonder winstoogmerk heeft een aantal unieke voordelen ten opzichte van een commercieel energie bedrijf;

 • Gemeenschapsgericht: Coöperaties zijn gebaseerd op samenwerking en gemeenschapszin. Ze stellen leden in staat om gezamenlijk beslissingen te nemen en te profiteren van gedeelde middelen.
 • Democratische structuur: Elk lid heeft een gelijke stem in de besluitvorming, ongeacht hun financiële bijdrage. Dit bevordert eerlijkheid en transparantie.
 • Lokale betrokkenheid: Coöperaties zijn vaak lokaal verankerd en richten zich op de behoeften van de gemeenschap
 • Geen koppeling aan olie- of gasprijzen op de markt: Warmte en energie kan geleverd worden voor een prijs die onafhankelijk is van bijvoorbeeld de olie- of gasprijs
 • Concurrerend: Doordat coöperaties niet streven naar winstmaximalisatie voor aandeelhouders zijn de kosten lager. In plaats daarvan richten ze zich op het leveren van waarde aan hun leden en de gemeenschap.
 • Stabiliteit en continuïteit: Coöperaties hebben vaak een lange levensduur en zijn minder gevoelig voor marktschommelingen. Ze zijn gericht op de lange termijn.

Wat zijn de voordelen van een lidmaatschap van energiecoöperatie Duurzaam Slotervaart?

De coöperatie werkt aan een duurzame, betaalbare en inclusieve warmtevoorziening, in beheer van de buurtbewoners en zonder winstoogmerk.

 • Duurzaamheid: Als lid draag je bij aan een groenere wijk en verminder je onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Je helpt mee aan een duurzame toekomst.
 • Eigenaarschap: Als coöperatie worden we samen eigenaar van onze energievoorziening. Je hebt inspraak en kan stemmen in de algemene ledenvergadering.
 • Financiële voordelen: Leden profiteren van collectiviteitskortingen en uiteindelijk lagere kosten voor energie en warmte.
 • Betrokkenheid: Je ontmoet medebewoners, leert over duurzame technologieën en draagt bij aan een hechtere gemeenschap.
 • Samen staan we sterker: Hoe meer leden, hoe krachtiger onze stem bij lokale overheden en netbeheerders.

Contributie

Als lid van onze coöperatie betaal je jaarlijks €10 contributie, inclusief btw. Deze bijdrage wordt beheerd door de penningmeester en gebruikt voor activiteiten die de coöperatiedoelen ondersteunen, zoals juridische kosten, huur van ruimtes voor vergaderingen en bijeenkomsten, websitekosten en reiskosten voor ontmoetingen met stakeholders. Je ontvangt eerst na aanmelding, en vervolgens elk jaar in de loop van januari een betaalverzoek met de factuur voor de jaarlijkse contributie per e-mail. Inkomsten en uitgaven worden jaarlijks inzichtelijk gemaakt naar de leden.

Opzeggen lidmaatschap

Wil je het lidmaatschap opzeggen? Stuur ons uiterlijk 15 december een e-mail naar info@duurzaamslotervaart.nl met daarin je volledige naam en adresgegevens. Het lidmaatschap wordt dan aan het eind van het lopende kalenderjaar beëindigd. De reeds betaalde contributie wordt niet gerestitueerd.

Akte van oprichting en privacy verklaring

Neem kennis van de volgende formele documenten;